ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Společnost SERVIS STK spol. s r.o. se specializuje na poskytování komplexních služeb pro stanice technické kontroly v ČR na základě pověření Ministerstva dopravy ČR. Pro tyto účely disponuje technickým vybavením na velmi dobré úrovni a také velmi kvalitním personálem, jak z hlediska kvalifikace, tak odborné praxe.

OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIDEL TLAKU V PNEUMATIKÁCH SILNIČNÍCH VOZIDEL

Služba je poskytována jako autorizované metrologické středisko, úřední značka K 120 a značkou prvotního EHS ověření s evidenčním číslem 0120.

ZABEZPEČOVÁNÍ METROLOGICKÉ NÁVAZNOSTI STK

(dle §47 odst. 4 a §54 odst. 6 zákona §11 odst. 6 vyhlášky) jako autorizovaná osoba Ministerstvem dopravy.

ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ EXPERTÍZY K PLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PROVOZOVÁNÍ STK PO UKONČENÍ JEJÍ VÝSTAVBY

(§57 odst. 3) §17 odst.1 vyhlášky

PROVÁDĚNÍ OPRAV MĚŘIDEL TLAKU V PNEUMATIKÁCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL

Osvědčení o registraci číslo 6000-OR-0015-06 ČMI Brno

ZAJIŠTĚNÍ KALIBRACÍ

Zajišťuje kalibrační laboratoř Servisu STK
  1. Posuvky do rozsahu 250 mm
  2. Momentové klíče do momentu 450 Nm
  3. Třmenové mikrometry do 100 mm
  4. Kalibrace číslicových multimetrů
  5. Kalibrace lístkových spároměrek

PROVÁDĚNÍ SERVISU VÁLCOVÝCH BRZD

PORADENSKÁ SLUŽBA PŘI BUDOVÁNÍ, UDRŽOVÁNÍ A ZDOKONALOVÁNÍ SYSTÉMU KVALITY STK

  • Pomoc při zavádění systému kvality,
  • zavedení základní dokumentace systému kvality (Příručky kvality, Metrologického řádu),
  • konzultace k zavádění dalších dokumentů systému kvality - interní směrnice, formuláře,
  • vzdělávání pracovníku v systému jakosti,
  • spolupráce při provádění interních auditů nebo provedení externího auditu podle požadavku.

Ve snaze zajistit našim zákazníkům všestranně spolehlivé služby byl zaveden a neustále je zdokonalován systém jakosti, který je delkarován v Přířučce jakosti AMS a kalibrační laboratoře. Tyto příručky jakosti jsou vrcholovým dokumentem systému řízení jakosti. Stanovují a dokladují podmínky činnosti a politiku jakosti, kterou máme vytvořenou pro zabezpečení výkonu autorizované činnosti ve shodě se zákonnými předpisy, autorizační listinou a podmínkami autorizace a pro provádění kalibrací a ostatní činnost Servisu STK. Dávají ucelený přehled o organizaci Servisu STK, odpovědnostech pracovníků, řízení dokumentace, výcviku personálu, kontrolních mechanizmech a dalších náležitostech. Příručka v neřízené verzi může být použita i pro externí účely k proklamování jeho spolehlivosti (zpravidla bez příloh).